Thông báo về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thứ Tư, 19/08/2020, 22:34 [GMT+7]

Thông báo về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Huỳnh Thị Hòa do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 10/3/2005 đối với thửa đất số: 642, tờ bản đồ số: 14, diện tích: 558m2. Nay là thửa đất số 61, tờ bản đồ số: 47, diện tích: 559,6m2, tại thôn Xuân Tự 1, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Nguyễn Văn Đức và bà Nguyễn Thị Ngọc Nương ( Thôn 1, xã Cư Ê Bua, TP Buôn Mê Thuộc, tỉnh Đăk Lăk) được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho bà Huỳnh Thị Hòa theo quy định.

 

.

các thông tin tiện ích