06:05, 05/05/2020

Thông báo về việc cho thuê mặt bằng nhàn rỗi

1. Vị trí:


- Số 09 Trường Sơn, P. Vĩnh Nguyên,  thành phố Nha Trang; Diện tích: 4.708,7m2;


- Số 80 đường 23/10, P. Phương Sơn, TP. Nha Trang; Diện tích: 729,1m2;


- 01A Phước Long, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang; Diện tích: 61.355m2;

Thông báo về việc Khai thác mặt bằng nhàn rỗi


Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa cho thuê mặt bằng nhàn rỗi với các nội dung như sau:


1. Vị trí:


- Số 09 Trường Sơn, P. Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang; Diện tích: 4.708,7m2;


- Số 80 đường 23/10, P. Phương Sơn,  thành phố Nha Trang; Diện tích: 729,1m2;


- 01A Phước Long, P. Vĩnh Nguyên,  thành phố Nha Trang; Diện tích: 61.355m2;


2. Hình thức khai thác:


- Sử dụng làm bãi đỗ xe tạm; kho bãi, quán hàng;


- Cách thức: Chào giá cạnh tranh;


- Thời gian thuê: 6 tháng;


3. Thời gian nhân hồ sơ: Chậm nhất đến 16 giờ, ngày 11/5/2020.


Tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo những nội dung trên liên hệ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa (13A-13B Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang) để biết thêm chi tiết. Liên hệ: 0989.158.789;


Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa kính báo.