Danh sách công khai Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại: Xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Thứ Hai, 24/02/2020, 20:32 [GMT+7]

Danh sách công khai

Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại: Xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


- Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: Bà Lê Thị Hiền


- Địa chỉ thường trú: Thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh.


- Tờ bản đồ số 13; Thửa đất số 160; Diện tích đất: 4389.7 m2.


- Mục đích sử dụng đất: NTTS; Thời hạn sử dụng: 06/2020.


- Nguồn gốc sử dụng đất: Đất đã được cấp Giấy cho ông Bùi Đình Bát và bà Nguyễn Thị Quít từ tháng 06/2000 đến tháng 09/2000 chuyển nhượng cho bà Lê Thị Hiền sử dụng đến nay.


- Tài sản gắn liền với đất: Không.


Danh sách này được công khai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 25/2/2020.


Người không đồng ý với kết quả thẩm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND xã, phường, thị trấn để giải quyết, sau thời gian trên Nhà nước sẽ không xem xét giải quyết.

.

các thông tin tiện ích