02:01, 18/01/2020

Thông báo

1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến

Thông báo

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang thông báo


1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến:


- Kèm phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ (Đợt 10): 3 trường hợp 2. Địa điểm niêm yết: Tại Trụ sở UBND P. Vĩnh Nguyên và Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa.


3. Thời gian niêm yết: 20 ngày kể từ ngày 6-1-2020 đến hết ngày 25-1-2020.


4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu đính kèm và gửi về UBND P. Vĩnh Nguyên và Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa – Số 13A Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang.


5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự.