Danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

Thứ Tư, 08/04/2020, 22:18 [GMT+7]

Danh sách công khai


Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại: Xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


- Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: Ông Nguyễn Văn Mình và Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa.


- Địa chỉ thường trú: Thôn Tân Phước Trung, xã Vạn Phước.


- Tờ bản đồ số 33; Thửa đất số 132; Diện tích đất: 150.1 m2.


- Mục đích sử dụng đất: ONT+CLN; Thời hạn sử dụng: 12/2046.


- Nguồn gốc sử dụng đất: Đất đã được cấp Giấy cho ông Nguyễn Văn Thì và bà Nguyễn Thị Chỉnh năm 1996. Năm 2012 tặng cho lại cho ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Hồng Hoa sử dụng cho đến nay.


- Tài sản gắn liền với đất: Không.


Danh sách này được công khai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng báo.


Người không đồng ý với kết quả thẩm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND xã để giải quyết, sau thời gian trên Nhà nước sẽ không xem xét giải quyết.

.

các thông tin tiện ích