Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Thứ Bảy, 26/12/2020, 22:14 [GMT+7]

Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường


Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:


Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Giải pháp hạn chế nghề lưới kéo hoạt động trong vùng biển ven bờ huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh”,


Ngành: Khai thác thủy sản


Mã số: 9620304


Của nghiên cứu sinh: Đỗ Đình Minh


Được tổ chức vào hồi: 14 giờ, ngày 10 tháng 01 năm 2020


Tại Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang,


Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Kính mời tập thể và cá nhân quan tâm đến dự.

.

các thông tin tiện ích