Thông báo V/v thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng Giao dịch Vĩnh Phước

Thứ Tư, 23/12/2020, 23:19 [GMT+7]

Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nha Trang thông báo V/v Thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng Giao dịch Vĩnh Phước

Căn cứ Công văn số 1080 /KHH-TTGSNH ngày 16/12/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa V/v chấp thuận đăng ký thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Vĩnh Phước trực thuộc BIDV Nha Trang;


Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 21/12/2020,


Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Trang xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng Giao dịch Vĩnh Phước như sau:


1/ Thay đổi địa điểm hoạt động:


- Địa điểm cũ: số B1 (T6) Chung cư Vĩnh Phước, Đường 2/4, P. Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


- Địa điểm mới: số 523 đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa (gần Nhà sách Vĩnh Phước).


2/ Thời gian chính thức hoạt động tại địa điểm mới:


. Ngày 04 tháng 01 năm 2021.


. Điện thoại: 02583 542836


Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nha Trang trân trọng thông báo và mong muốn tiếp tục được phục vụ Quý khách hàng.

.

các thông tin tiện ích