Hội nghị trực tuyến quán triệt một số nội dung Chương trình nông thôn mới

Thứ Năm, 17/11/2022, 21:41 [GMT+7]

Hội nghị trực tuyến quán triệt một số nội dung Chương trình nông thôn mới

Sáng 17-11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt một số nội dung trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025. Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các địa phương tham dự hội nghị.


Hội nghị đã quán triệt một số nội dung trọng tâm trong thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn thực hiện các chương trình chuyên đề, chuyên sâu trong xây dựng NTM; đồng thời thảo luận, góp ý nội dung hướng dẫn thực hiện các chương trình chuyên đề và đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.


Tại hội nghị, liên quan đến tiêu chí về an ninh - quốc phòng, đại diện tỉnh kiến nghị Bộ Quốc phòng sớm ban hành văn bản hướng dẫn nội dung về nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng dân quân. Đồng thời, nêu ra một số chỉ tiêu, tiêu chí có mức độ đạt chuẩn khá cao, khó hoàn thành để Trung ương xem xét, như: Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với vùng nguyên liệu; tỷ lệ dân số có sổ khám, chữa bệnh điện tử…


H.Đ

.

các thông tin tiện ích