Thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2022: Rà soát, giải quyết một số vướng mắc

Thứ Sáu, 08/04/2022, 22:56 [GMT+7]

Thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2022: Rà soát, giải quyết một số vướng mắc

Sáng 8-4, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022 tỉnh tổ chức họp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình NTM năm 2022. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Năm nay, toàn tỉnh có 4 xã đăng ký đạt chuẩn NTM, 9 xã đăng ký NTM nâng cao. Qua rà soát, tổng mức đầu tư để đạt được mục tiêu này là hơn 241 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết định mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện chương trình đang gặp một số vướng mắc, khó khăn liên quan đến căn cứ pháp lý. Ngoài ra, quy hoạch chương trình NTM 2011-2020 đã hết thời hạn, đến nay chưa có quy hoạch giai đoạn tiếp theo. Do đó, việc đầu tư xây dựng hạ tầng chưa thực hiện được. Các địa phương đề nghị tỉnh xem xét, trước mắt trong năm 2022 áp dụng quy hoạch của giai đoạn trước để thực hiện.


Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương, ông Đinh Văn Thiệu giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát những điểm mới, thay đổi trong Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025; phối hợp với Sở Tư pháp làm rõ các căn cứ pháp lý, tập trung xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết định mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện chương trình. Ông đề nghị các địa phương xây dựng lại chương trình của cấp huyện, nhất là các hạng mục đầu tư theo tiêu chí mới. Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu tỉnh về quy hoạch chung của các xã, làm cơ sở để thực hiện đầu tư. Các sở, ngành, địa phương hoàn thành những nhiệm vụ này trong tháng 4, tham mưu tỉnh hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét thông qua trong kỳ họp tới.


H.Đ
 

.

các thông tin tiện ích