Khẩn trương rà soát quy hoạch nông thôn mới

Thứ Sáu, 01/04/2022, 23:35 [GMT+7]

Khẩn trương rà soát quy hoạch nông thôn mới

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, báo cáo hiện trạng quy hoạch trên địa bàn các xã, huyện tham gia Chương trình nông thôn mới (NTM) do hiện nay, nhiều quy hoạch NTM cấp xã đã hết thời hạn, cần rà soát, điều chỉnh để đảm bảo phù hợp với các định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025.


Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc các địa phương dự kiến được phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 triển khai thực hiện tiêu chí quy hoạch trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM để có cơ sở thẩm định, trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình NTM tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 cũng như phân bổ vốn đầu tư cho từng dự án.


H.Đ

 

.

các thông tin tiện ích