Thống nhất đề nghị công nhận 5 xã nông thôn mới

Thứ Sáu, 08/04/2022, 22:13 [GMT+7]

Thống nhất đề nghị công nhận 5 xã nông thôn mới

Sáng 8-4, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao năm 2021.


Năm 2021, toàn tỉnh có 5 xã đăng ký đạt chuẩn NTM gồm: Vạn Khánh (Vạn Ninh), Ninh Xuân, Ninh Lộc (Ninh Hòa), Suối Cát (Cam Lâm), Diên Tân (Diên Khánh); 4 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Diên Điền, Diên An (Diên Khánh), Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc (Cam Lâm).


Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Hội đồng thẩm định tỉnh đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh quyết định công nhận đối với 5 xã đăng ký đạt chuẩn NTM, 4 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 nêu trên.


H.Đ
 

.

các thông tin tiện ích