Khánh Vĩnh: Giải quyết 1.014 hồ sơ thủ tục hành chính trong tháng 3

Thứ Năm, 09/04/2020, 22:20 [GMT+7]

Khánh Vĩnh: Giải quyết 1.014 hồ sơ thủ tục hành chính trong tháng 3

Ngày 9-4, UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) có công văn về việc đánh giá tình hình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong tháng 3.


Theo thống kê, trong tháng 3, toàn huyện đã tiếp nhận 1.267 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 1.014 hồ sơ TTHC (không phát sinh hồ sơ trễ hạn); tổng số hồ sơ trực tuyến toàn huyện đạt 98 hồ sơ, trong đó UBND huyện 14 hồ sơ, UBND cấp xã 84 hồ sơ. Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong năm 2020, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan ngành dọc phát huy trong công tác tham gia, phối hợp giải quyết TTHC cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông của UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan ngành dọc địa bàn huyện; thường xuyên theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra về công tác cải cách hành chính; tiếp tục rà soát các văn bản quy định hành chính để kiến nghị đơn giản hóa hoặc bãi bỏ các TTHC rườm rà, không cần thiết; giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước...


V.THÀNH
 

.

các thông tin tiện ích