Năm 2020, giao 1.926 chỉ tiêu biên chế công chức hành chính

Thứ Năm, 06/02/2020, 17:06 [GMT+7]

Năm 2020, giao 1.926 chỉ tiêu biên chế công chức hành chính

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa ban hành quyết định về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2020. Theo đó, tổng số lượng biên chế công chức được giao là 1.926.


Trong đó, Ban Dân tộc được giao 15 chỉ tiêu biên chế. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong được giao 33 chỉ tiêu.

 

17 sở được giao tổng cộng 986 chỉ tiêu gồm: Sở Công Thương; Sở Giao thông vận tải; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Ngoại vụ; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Sở Văn hoá và Thể thao; Sở Du lịch; Sở Xây dựng và Sở Y tế.

 

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2019 nghe phổ biến quy chế trước giờ thi.
Thí sinh thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2019 nghe phổ biến quy chế trước giờ thi. 

 

Các cơ quan: Thanh tra tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh được giao tổng cộng 128 chỉ tiêu.

 

9 UBND cấp huyện gồm: Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hoà, Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Trường Sa được giao tổng số 764 chỉ tiêu biên chế.

 

Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh và UBND cấp huyện có trách nhiệm phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức cho các tổ chức trực thuộc theo vị trí việc làm đã được phê duyệt, trong phạm vi biên chế được giao và quản lý, sử dụng biên chế đúng quy định.

 


T.M
 

 

.

các thông tin tiện ích

111