Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu về dân cư năm 2019

Chủ Nhật, 23/06/2019, 22:06 [GMT+7]

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu về dân cư năm 2019

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Ban chỉ đạo 896) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2019.


Theo đó, nội dung triển khai Đề án năm 2019 tập trung vào việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu: triển khai hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện cần thiết khác phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thu thập Phiếu thu thập thông tin dân cư; scan phiếu, xử lý dữ liệu và nhập dữ liệu vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xây dựng phương án chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu; tiếp nhận thiết bị, phần mềm và đường truyền; tập huấn cho cán bộ sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp tục triển khai cấp sổ định danh cá nhân cho công nhân. Bên cạnh đó là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Đề án 896 và dự án cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư.


Anh Duy
 

.

các thông tin tiện ích