Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đạt kết quả tích cực

Thứ Tư, 02/05/2018, 23:27 [GMT+7]

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đạt kết quả tích cực

Nhờ triển khai nhiều giải pháp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai nên công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đạt kết quả tích cực.


Hiện nay, UBND thị xã ứng dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông trong công tác tiếp nhận, giải quyết và theo dõi, quản lý hồ sơ. Các quy trình của từng TTHC được xây dựng trên phần mềm một cửa điện tử tạo cơ sở tổng hợp, theo dõi tình hình, kết quả giải quyết TTHC một cách nhanh chóng, thuận lợi. Tất cả các hồ sơ đều được thực hiện đúng theo quy trình TTHC, theo cơ chế một cửa liên thông của UBND tỉnh. Văn phòng đăng ký QSDĐ thị xã luôn hướng dẫn đầy đủ, kịp thời cách ghi chép các biểu mẫu theo quy định, giúp các xã, phường lập hồ sơ hoàn chỉnh, đảm bảo tính pháp lý; đồng thời thông báo kịp thời, rõ ràng và có thời gian chuyển tiếp để giải quyết đối với những hồ sơ đã nộp trước khi thay đổi. Nhờ đó, việc giải quyết các hồ sơ về đất đai ngày càng được đồng bộ và nhanh chóng, lượng hồ sơ tồn đọng hàng năm giảm đáng kể.

 

ột khu dân cư ở thị xã Ninh Hòa.

Một khu dân cư ở thị xã Ninh Hòa.


Theo ông Mai Hồng Hải - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, những hồ sơ cấp GCNQSDĐ còn tồn đọng là những hồ sơ có nguồn gốc đất không rõ ràng, ranh giới thửa đất không ổn định, không đúng với bản đồ địa chính đã được đo đạc và nghiệm thu ở những năm 1994 - 1997. Bên cạnh đó, một số hộ lấn chiếm mở rộng diện tích, thay đổi hình thể thửa đất như: tự chuyển đổi đất giữa các hộ, cho mượn đất, gộp thửa... làm thay đổi nhiều về ranh giới và chủ sử dụng đất nên công tác cấp đổi GCN mất nhiều thời gian điều tra nguồn gốc và xác định tính pháp lý của thửa đất... Cơ sở dữ liệu đất đai chưa cập nhật kịp thời (đối với những trường hợp cấp theo bản đồ đo vẽ năm 1994 - 1998); do đó, khi xác định diện tích đất trong hay ngoài hạn mức để cấp giấy mất nhiều thời gian rà soát hồ sơ địa chính vì giấy đã quá cũ, mờ.

 

Năm 2015, thị xã tiếp nhận 12.363 hồ sơ, có 3.277 hồ sơ trễ hẹn và 250 hồ sơ đang giải quyết; năm 2016 tiếp nhận 13.479 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 8.105 hồ sơ, sớm hạn 3.138, có 2.230 hồ sơ trễ hẹn và đang giải quyết 256 hồ sơ; năm 2017 tiếp nhận 14.130 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 4.962 hồ sơ, sớm hạn 8.573, có 2.230 hồ sơ trễ hẹn và chỉ còn 72 hồ sơ đang giải quyết. Quý I/2018, thị xã đã giải quyết được 690 hồ sơ (tương ứng 692 GCNQSDĐ) cho nhân dân; đồng thời hoàn thành công tác kiểm kê đất đai trên 27 xã, phường…

Thời gian tới, để khắc phục tình trạng trên, UBND thị xã đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tối đa cho việc cấp GCNQSDĐ. Theo đó, lãnh đạo các xã, phường quan tâm, chỉ đạo cán bộ địa chính lập danh sách cụ thể, chi tiết từng thửa đất, loại đất, chủ sử dụng đất theo từng thôn đã được cấp GCNQSDĐ và chưa được kê khai, đăng ký để có đánh giá chính xác việc đã thực hiện so với tổng nhu cầu, số còn lại cần phải thực hiện. Qua đó, hàng tuần, hàng tháng, lãnh đạo UBND các xã, phường cần kiểm tra tiến độ thực hiện của cán bộ địa chính để có hướng chỉ đạo.


Tại buổi làm việc với thị xã Ninh Hòa mới đây, ông Lê Xuân Thân - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo: “Thị xã Ninh Hòa cần tìm mọi cách công khai TTHC trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực đất đai; tiếp tục hướng dẫn người dân làm quen với phần mềm điện tử trong giải quyết TTHC; trong quá trình giải quyết TTHC nên có thông tin phối hợp giữa các ngành, đơn vị về tiến độ thực hiện. Thị xã cần tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu về Luật Đất đai; thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch hoàn thành công tác cấp GCNQSDĐ để người dân biết và tự giác kê khai. Trước mắt, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, ưu tiên giải quyết những hồ sơ còn tồn đọng cho người dân, nhất là những hồ sơ khó, đã nộp từ lâu…”.


K.Hà

 

.

các thông tin tiện ích