Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Thứ Sáu, 02/07/2021, 23:16 [GMT+7]

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Hỏi: Tôi đang sử dụng đất trồng lúa nhưng do đất nhiễm mặn, năng suất thu hoạch thấp, tôi có được quyền tự chuyển đổi sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản hay trồng cây lâu năm không? Xin chuyên mục hướng dẫn để tôi thực hiện đúng quy định của pháp luật?


(Nguyễn Thị Hường, huyện Vạn Ninh)


Trả lời: Nghị định số 94 ngày 13-12-2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác quy định: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất trồng lúa hợp pháp có nhu cầu chuyển đổi sang trồng cây hàng năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản; hộ gia đình, cá nhân trong nước sử dụng đất trồng lúa hợp pháp có nhu cầu chuyển sang trồng cây lâu năm gửi bản đăng ký đến UBND cấp xã (theo mẫu). Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận bản đăng ký hợp lệ và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của UBND cấp xã, UBND cấp xã có ý kiến “Đồng ý chuyển đổi”, đóng dấu vào bản đăng ký, vào sổ theo dõi và gửi lại cho người sử dụng đất. Trường hợp không đồng ý, UBND cấp xã trả lời bằng văn bản cho người sử dụng đất biết.


Người sử dụng đất được chuyển đổi khi đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện sau: Có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của cấp có thẩm quyền phê duyệt; không làm mất đi các điều kiện để trồng lúa trở lại, không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa. Trường hợp chuyển trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, được sử dụng tối đa 20% diện tích trồng lúa để hạ thấp mặt bằng nuôi trồng thủy sản với độ sâu không quá 120cm so với mặt ruộng.


Luật gia LÊ THỊ HỒNG THANH


 

.

các thông tin tiện ích