Quy định về việc góp vốn bằng tài sản chung của vợ chồng

Thứ Hai, 28/06/2021, 20:34 [GMT+7]

Quy định về việc góp vốn bằng tài sản chung của vợ chồng

Hỏi: Là tài sản chung của vợ chồng nhưng góp vốn vào doanh nghiệp chỉ một người đứng tên có giá trị pháp lý không?


Trương Hải Phước (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)


Trả lời: Liên quan vấn đề bạn nêu, Nghị định số 21/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ có quy định như sau:


Trường hợp vợ chồng thỏa thuận về việc một bên dùng tài sản chung để góp vốn vào pháp nhân thương mại, pháp nhân phi thương mại là doanh nghiệp xã hội hoặc để thành lập doanh nghiệp tư nhân thì người góp vốn, người đứng tên chủ doanh nghiệp tư nhân được tự mình xác lập, thực hiện hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm liên quan đến phần vốn góp trong pháp nhân, tài sản thuộc doanh nghiệp tư nhân. Trường hợp vợ chồng không có thỏa thuận bằng văn bản về việc dùng tài sản chung để góp vốn nhưng việc góp vốn đã được thực hiện theo đúng thủ tục được quy định trong pháp luật liên quan mà người không trực tiếp kinh doanh biết hoặc phải biết về việc góp vốn nhưng không phản đối thì coi như đã có thỏa thuận.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

 

.

các thông tin tiện ích