Chế độ thử việc đối với người lao động

Chủ Nhật, 09/06/2019, 21:07 [GMT+7]

. Hỏi: Tôi xin vào làm việc tại công ty, giám đốc đã đồng ý nhận, nhưng khi xuống phân xưởng thì nơi này yêu cầu tôi phải qua một thời gian thử việc. Xin cho biết chế độ thử việc được quy định thế nào?


Lê Đình Thanh (Diên Lâm, Diên Khánh). Trả lời: Việc làm thử, phải trên cơ sở thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động. Trên cơ sở thỏa thuận này, hai bên phải ký kết hợp đồng thử việc. Chỉ riêng trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc. Tinh thần đó đã được thể hiện trong Bộ luật Lao động năm 2012.


Một số nội dung đã được bộ luật này ghi nhận:


Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 1 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện:


a) Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;


b) Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;


c) Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.


Hai bên thỏa thuận về tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc,  nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.


Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận.


Kết thúc thời gian thử việc, khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Hợp đồng lao động phải được giao kết trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

.

các thông tin tiện ích