10:10, 17/10/2021

Cam Ranh: Đẩy mạnh phát triển thương mại vùng núi, hải đảo

UBND TP. Cam Ranh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025.

UBND TP. Cam Ranh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025.


Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, UBND TP. Cam Ranh sẽ xây dựng mô hình điểm mua bán các mặt hàng đặc sản, đặc trưng của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo; tổ chức và tham gia mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản xuất khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo của thành phố và tỉnh. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức và tham gia các hoạt động khuyến khích, thúc đẩy phát triển thương mại hàng hóa gắn với hoạt động du lịch biển; phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ thương mại và đội ngũ thương nhân, doanh nghiệp hoạt động tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.


Chương trình này nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền, nâng cao thu nhập của người dân; góp phần đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đạt mức tăng trưởng 9 - 9,5% hàng năm của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025…


NHẬT THANH