Ninh Hòa: Giải ngân hơn 24 tỷ đồng vốn đầu tư công

Thứ Hai, 22/04/2019, 22:20 [GMT+7]

Ninh Hòa: Giải ngân hơn 24 tỷ đồng vốn đầu tư công

Theo kế hoạch, năm 2019, thị xã Ninh Hòa sẽ bố trí khoảng 129 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình. Trong đó, chủ yếu tập trung thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2018 và đầu tư các công trình năm 2019, gồm: đường Bắc - Nam (giai đoạn 2); đường Minh Mạng; đường Võ Văn Ký; các tuyến đường bê tông xi măng K1, H2 xã Ninh Thọ; khắc phục sạt lở bờ tả sông Lốp; nhà công vụ cho giáo viên xã Ninh Tây; đường liên xã Ninh Bình - Ninh Hưng - Ninh Quang... Đến nay, thị xã đã giải ngân vốn đầu tư công được hơn 24 tỷ đồng, đạt 18,6% kế hoạch. Riêng các công trình ngân sách tỉnh và Trung ương giải ngân  hơn 6,8 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch được giao.


K.H
 

.

các thông tin tiện ích