Kiến nghị các giải pháp cải thiện chỉ số PCI

Thứ Hai, 22/04/2019, 22:06 [GMT+7]

Kiến nghị các giải pháp cải thiện chỉ số PCI

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa các giải pháp để cải thiện chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI).


Theo đó, VCCI đề nghị tỉnh cần tích cực chủ động xây dựng phương án tổ chức thực thi các chương trình, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương năm 2019 và những năm tiếp theo; rà soát lại môi trường kinh doanh theo từng lĩnh vực và xây dựng chương trình hành động để cải thiện; tăng cường gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp ở nhiều cấp độ; có cơ chế giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp một cách hiệu quả; xây dựng chương trình để hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân siêu nhỏ, nhỏ và vừa trên địa bàn, chương trình thúc đẩy chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Cùng với đó, tăng cường công khai minh bạch thông tin trên website về các quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương, các dự án đầu tư công, đấu thầu, các dự án kêu gọi đầu tư, dự án đối tác công tư, những thông tin về phản hồi, đánh giá, phản ánh vướng mắc, kiến nghị, khiếu nại của doanh nghiệp, đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về các thủ tục hành chính. Về thanh kiểm tra doanh nghiệp, VCCI đề nghị triệt để giao nhiệm vụ cho cơ quan Thanh tra tỉnh trong việc làm đầu mối kiểm soát các hoạt động thanh kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn. Các cuộc thanh tra theo kế hoạch phải được thông báo trước cho cơ quan thanh tra cấp tỉnh để sắp xếp, bố trí nhằm đạt 3 mục tiêu: giảm số lần và thời gian thanh tra, không thanh kiểm tra trùng lặp, tăng tối đa số đoàn liên ngành, thay vì mỗi đơn vị tiến hành riêng lẻ.


Được biết, chỉ số PCI của tỉnh đều cải thiện trong các năm qua. Cụ thể, năm 2016 tăng 3 bậc (từ vị trí 27 lên vị trí 24/63 tỉnh, thành), năm 2017 tăng 1 bậc (từ vị trí 24 lên vị trí 23/63 tỉnh, thành) và năm 2018 tăng 6 bậc (từ vị trí 23 lên vị trí 17/63 tỉnh, thành).


Duy Nhật
 

.

các thông tin tiện ích