Nha Trang: Quý I, thu ngân sách đạt 19% dự toán

Thứ Hai, 22/04/2019, 21:58 [GMT+7]

Nha Trang: Quý I, thu ngân sách đạt 19% dự toán

Ngày 22-4, đoàn công tác của Sở Tài chính làm việc tại TP. Nha Trang về tình hình phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; tình hình thực hiện các chính sách, chế độ trên địa bàn; những vướng mắc, kiến nghị.


Theo báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, quý I/2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện hơn 1.200 tỷ đồng, đạt 19% dự toán. Nguyên nhân thu đạt thấp là do một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn chưa đạt dự toán như: thu công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 23%; thu tiền sử dụng đất đạt 12%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước chỉ đạt 4%; thu phí, lệ phí đạt 18%. Chi ngân sách thành phố thực hiện hơn 252 tỷ đồng, đạt 13% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển chỉ đạt 3%.


Tại buổi làm việc, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố và các xã, phường kiến nghị Sở Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh tăng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của ban thanh tra nhân dân cấp xã; tăng định mức chi thường xuyên ngoài lương đối với sự nghiệp giáo dục, nhất là cấp tiểu học; xem xét lại việc mua sắm tập trung đối với máy photocopy và máy điều hòa vì còn nhiều bất cập, thời gian mua kéo dài trong khi nhu cầu sử dụng cần thiết; tăng mức chi sự nghiệp văn hóa, thể thao ở xã, phường…


Ông Vĩnh Thông - Giám đốc Sở Tài chính trả lời và ghi nhận các kiến nghị của địa phương, đồng thời lưu ý thành phố quan tâm các khoản thu phí, lệ phí; về chi ngân sách, chú trọng chi an sinh xã hội, hạn chế bổ sung ngoài dự toán, tạm dừng các khoản chi chưa cấp bách, chủ động nguồn kinh phí cho diễn tập khu vực phòng thủ.


N.D
 

.

các thông tin tiện ích