425 doanh nghiệp thành lập mới

Thứ Hai, 22/04/2019, 22:34 [GMT+7]

425 doanh nghiệp thành lập mới

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hết quý I/2019, toàn tỉnh có 425 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước) và 230 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động. Tổng số vốn đăng ký khoảng 1.605 tỷ đồng (giảm 49%).


Đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến nay chỉ thu hút được 2 dự án. Trong đó, một dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Ninh Thủy có tổng vốn 58 tỷ đồng; dự án còn lại đầu tư vào Khu công nghiệp Suối Dầu với tổng vốn 40 tỷ đồng.


Cũng trong thời gian này có 93 doanh nghiệp tuyên bố giải thể. So với quý I/2018, các doanh nghiệp giải thể có xu hướng giảm.


Đình Lâm

.

các thông tin tiện ích