Cam Ranh tăng cường tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-COVID

Thứ Tư, 06/10/2021, 21:57 [GMT+7]

Cam Ranh tăng cường tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-COVID

UBND TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) vừa có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn yêu cầu tăng cường tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-COVID.


Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-COVID cho mình và người thân; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến cơ quan, đơn vị liên hệ làm việc biết, cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-COVID bằng hình thức phù hợp. Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố hướng dẫn, tuyên truyền sử dụng ứng dụng PC-COVID trên địa bàn thành phố. Đồng thời, định kỳ theo dõi, xác định số lượng các cơ quan, tổ chức, người dân đã cài đặt ứng dụng PC-COVID để tham mưu báo cáo UBND thành phố chỉ đạo kịp thời, nhằm triển khai hiệu quả. UBND các xã, phường tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-COVID; khẩn trương triển khai đến thôn, tổ dân phố để tuyên truyền, vận động người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng này.


V.K

.

các thông tin tiện ích