Giao nhiệm vụ triển khai sản xuất giống nhân tạo, thử nghiệm nuôi thương phẩm mực lá

Thứ Ba, 05/10/2021, 22:16 [GMT+7]

Giao nhiệm vụ triển khai sản xuất giống nhân tạo, thử nghiệm nuôi thương phẩm mực lá

Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh vừa giao đề tài “Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và thử nghiệm nuôi thương phẩm mực lá tại Khánh Hòa” cho Thạc sĩ Nguyễn Khánh Nam - Trưởng phòng Nghiên cứu, Ứng dụng chuyển giao và Phát triển công nghệ, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN, Sở KH-CN làm chủ nhiệm, thời gian thực hiện 24 tháng, từ tháng 10-2021 đến tháng 10-2023. Tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí sự nghiệp khoa học gần 800 triệu đồng.


Đề tài gồm các nội dung chính: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo mực lá 2 phương thức: nuôi lồng bè và bể xi măng; xác định loại thức ăn, mật độ nuôi phù hợp để ương nuôi mực giống đến kích cỡ 2cm, 2-5cm; phương pháp thu hoạch và vận chuyển mực giống; nuôi thương phẩm mực lá từ con giống nhân tạo và sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế.


V.L


 

.

các thông tin tiện ích