01:12, 09/12/2022

Bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII

Sáng 9-12, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa điều hành phiên bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII.

Sáng 9-12, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa điều hành phiên bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII.
 
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII.
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII.

 

Các đại biểu về dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII.
Các đại biểu về dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII.
Trong phiên bế mạc, kỳ họp đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Văn hóa và Thể thao về những vấn đề cử tri, dư luận quan tâm như: giải pháp về vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học; xử lý các dự án chậm tiến độ; thu hút đầu tư nhà ở xã hội; đầu tư hạ tầng giao thông tại khu vực miền núi; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bạo lực gia đình; thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục thực hiện cơ chế 1 cửa…
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đã phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh quan tâm, nhất là tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và các kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh gửi đến kỳ họp.
 
Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tiếp thu, làm rõ một số vấn đề đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tiếp thu, giải trình.
Cũng trong phiên bế mạc, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét, thống nhất thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2023; Nghị quyết về Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII.
 
Các đại biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII.
Các đại biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII.
 
Bế mạc Kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, đánh giá trách nhiệm, năng lực của chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án chậm tiến độ và giải ngân không đạt kế hoạch, gắn trách nhiệm người đứng đầu; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch quan trọng của tỉnh; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, quản trị công và cải cách hành chính bằng những giải pháp cụ thể nhằm mang lại hiệu quả thiết thực và bền vững. Bên cạnh đó, triển khai nghiêm túc Nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác quản lý và sử dụng đất công ích 5% và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6; tập trung giải quyết báo cáo HĐND tỉnh về các kiến nghị tồn đọng qua các kỳ họp trước. Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua theo hướng chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả…  Ông Nguyễn Khắc Toàn cũng đề nghị phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo; Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua…
 
HẢI LĂNG