Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thứ Tư, 27/04/2022, 20:57 [GMT+7]

Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 27-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương trong cả nước. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự phiên họp.

 

Quang cảnh điểm cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh điểm cầu Khánh Hòa.


Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương trong cả nước cần nâng cao nhận thức và hành động của lãnh đạo, cán bộ để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số; có cách tiếp cận, tuyên truyền vận động phù hợp để huy động toàn dân cùng với chính quyền triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số; khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số cho ngành, địa phương mình phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó lựa chọn những phần việc có trọng tâm, trọng điểm để ưu tiên đầu tư phát triển. Cùng với đó, tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình chuyển đổi số, đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa chính quyền số - kinh tế số - công dân số.


Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, quý I/2022, 100% bộ, ngành, địa phương đã thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số; 19/22 bộ, ngành và 59/63 tỉnh, thành phố đã ban hành chương trình, kế hoạch hoặc đề án chuyển đổi số. Tỷ lệ dịch vụ công đủ kiều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 là 97,3%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ là 17,17%; tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến là 24,75%. Ước tính tổng doanh thu kinh tế số trong quý đạt khoảng 53 tỷ USD, đóng góp khoảng 10,2% GDP; có 65.329 doanh nghiệp công nghệ số thành lập mới…


Tại Khánh Hòa, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số; ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022; xây dựng và đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử Chuyển đổi số…


N.T

 

.

các thông tin tiện ích