Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Tỉnh lộ 3

Thứ Sáu, 15/10/2021, 23:12 [GMT+7]

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Tỉnh lộ 3

Sáng 15-10, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan về tình hình thực hiện dự án Tỉnh lộ 3.


Tại cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị UBND TP. Nha Trang và huyện Cam Lâm khẩn trương hoàn thành việc kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất, phê duyệt phương án, bồi thường hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; trong quá trình chi trả bồi thường cần giải thích rõ cho người dân hiểu về chính sách đền bù, hỗ trợ hoặc công khai niêm yết tại trụ sở UBND xã. Các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh mức hỗ trợ cho các trường hợp đất lấn chiếm, bảng giá bồi thường cây trồng bị ảnh hưởng bởi dự án... Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đảm bảo chất lượng công trình và an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công; phối hợp với UBND TP. Nha Trang và huyện Cam Lâm trong việc chi trả bồi thường cho người dân, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai…


THÀNH NAM

 

.

các thông tin tiện ích