Phải xây dựng cơ chế đột phá cho Khu kinh tế Vân Phong

Thứ Sáu, 15/10/2021, 23:11 [GMT+7]

Phải xây dựng cơ chế đột phá cho Khu kinh tế Vân Phong

Chiều 15-10, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 11-1-2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về phát triển Khu Kinh tế (KKT) Vân Phong giai đoạn 2021-2025 tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về Đề án cơ chế, chính sách phát triển KKT Vân Phong. Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh phát biểu kết luận tại cuộc họp.


Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn (Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng và Công ty TNHH The Boston Consulting Group) báo cáo tổng quan về đề án. Theo đó, việc phát triển KKT Vân Phong phải dựa trên 3 yếu tố: quy hoạch; cơ chế chính sách ưu đãi; hoạt động xúc tiến đầu tư. Đơn vị tư vấn đề xuất 36 cơ chế, chính sách ưu đãi; trong đó có những cơ chế, chính sách dùng chung cho toàn bộ KKT Vân Phong và những cơ chế chính sách riêng cho những ngành nghề ưu tiên đặc biệt như du lịch, công nghiệp chế biến thủy sản, khu thương mại tự do; sản xuất và sửa chữa tàu biển; giao dịch năng lượng quốc tế, vận tải biển…


Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, ông Nguyễn Hải Ninh kết luận: Ban quản lý KKT Vân Phong và đơn vị tư vấn nghiên cứu trình tự, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án. Về mặt nội dung, ông Nguyễn Hải Ninh đề nghị đơn vị tư vấn cần xác định rõ cách tiếp cận xây dựng đề án theo hướng: việc phát triển KKT Vân Phong ở tầm quốc gia, trong mối quan hệ hợp tác, cạnh tranh chiến lược với quốc tế; cụ thể là phải làm rõ vai trò, vị trí của KKT Vân Phong như là tọa độ phát triển của đất nước. Trong đó, đề án phải làm rõ được các lợi thế tự thân của KKT Vân phong, có vị trí tâm điểm để kết nối vùng giữa Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, Bắc Khánh Hòa và Nam Phú Yên, có lợi thế về cạnh tranh, hợp tác quốc tế. Đặc biệt, đề án phải xây dựng cơ chế đặc thù cho KKT Vân Phong theo hướng ưu tiên về thể chế, chính sách thông thoáng tạo điều kiện phát triển hơn là ưu đãi cụ thể. Trong đó, KKT Vân Phong phải có sự ưu đãi như những KKT đi trước và có thêm những cơ chế, chính sách có tính đột phá để hình thành khu thương mại tự do quốc tế… Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hải Ninh đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu bổ sung thêm không gian phát triển dựa trên sự phát triển về giao thông; quan tâm đến quy hoạch phát triển đô thị; tính toán đến sự phát triển của khu vực phía tây thị xã Ninh Hòa…


X.T

.

các thông tin tiện ích