Thị xã Ninh Hòa: Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Thứ Sáu, 02/10/2020, 21:43 [GMT+7]

Thị xã Ninh Hòa: Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Thời gian qua, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) luôn đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới (giai đoạn 2015 - 2020) và đạt được nhiều kết quả quan trọng.


Triển khai đồng bộ


Những năm qua, Thị ủy, UBND thị xã đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, phường ven biển, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cơ sở BĐBP tập trung xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng, củng cố thực lực chính trị các xã, phường, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, đảo trên địa bàn.

 

Các lực lượng phối hợp tuần tra trên vùng biển Ninh Hòa.

Các lực lượng phối hợp tuần tra trên vùng biển Ninh Hòa.


Để triển khai hiệu quả Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh, UBND thị xã ban hành kế hoạch về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, các lực lượng, chính quyền các xã, phường biên giới trong triển khai thực hiện Chỉ thị 01, làm cơ sở cho cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã và các ban, ngành, đoàn thể xác định tốt nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện tại đơn vị mình. Qua đó, đề ra các chủ trương, biện pháp đúng đắn, nhằm huy động mọi lực lượng tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. Thị xã thường xuyên chỉ đạo các xã, phường khu vực biên giới biển phối hợp với các đồn biên phòng: Ninh Hải, Vĩnh Lương, Ninh Phước vận động các tập thể, hộ gia đình và các cá nhân tham gia các tổ tàu thuyền an toàn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên biển. Từ đó, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia ngày càng nâng cao, góp phần chủ động đề phòng, đấu tranh ngăn chặn và xử lý có hiệu quả mọi vấn đề xảy ra trên khu vực biên giới và địa bàn biên phòng.


Thế trận biên phòng toàn dân vững chắc


Thời gian qua, UBND thị xã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tuyên truyền vận động các tập thể và cá nhân tự nguyện ký cam kết tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền thường xuyên được đổi mới như: Kết hợp hình thức họp dân ở thôn, tổ dân phố với nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các tổ chức đoàn, hội; gắn nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành với nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia; tăng thời lượng và cải tiến nội dung tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, nhất là hệ thống truyền thanh ở cơ sở; tuyên truyền bằng hình thức trực quan… Đến nay, UBND thị xã đã ra quyết định thành lập 7 tổ tàu thuyền an toàn tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên biển; 11 tổ tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới; 1 tổ tự quản bến bãi. Các tổ tự quản hoạt động ngày càng nề nếp, đã cung cấp nhiều nguồn tin giúp các địa phương, đơn vị nắm bắt kịp thời tình hình trên biển, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, UBND thị xã để chủ động đề ra đối sách, biện pháp nghiệp vụ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.


Bên cạnh đó, thời gian qua, các lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng và các địa phương luôn duy trì chặt chẽ chế độ trao đổi thông tin, thực hiện tốt chế độ thông báo tình hình, hiệp đồng chiến đấu, quản lý bảo vệ địa bàn, bảo vệ mục tiêu kinh tế, quân sự; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế khu vực biên biên giới biển, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và hoạt động của các loại tội phạm ở khu vực biên giới.


Theo lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa, việc triển khai hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đã tạo sự chuyển biến mới về nhận thức và hành động của quần chúng nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, quần chúng nhân dân đã cung cấp tin tức kịp thời và chính xác cho lực lượng BĐBP đề ra các biện pháp bảo vệ biên giới vùng biển, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong việc quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.


Thế Anh
 

.

các thông tin tiện ích