TP. Nha Trang: Tổng kết 20 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Thứ Sáu, 02/10/2020, 18:59 [GMT+7]

TP. Nha Trang: Tổng kết 20 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Sáng 2-10, UBND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020.
 
 
20 năm qua, phong trào đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Ngân sách thành phố đã chi cho hoạt động của ban chỉ đạo thành phố 596 triệu đồng và ban chỉ đạo các xã, phường gần 6,3 tỷ đồng để thực hiện phong trào (không tính kinh phí khen thưởng và công nhận các danh hiệu văn hóa); đầu tư hơn 100 tỷ đồng xây dựng 48 dự án công trình văn hóa - thể thao theo tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời, vận động nhân dân đóng góp hơn 11 tỷ đồng xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở; kêu gọi tổ chức, cá nhân ủng hộ các quỹ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa… hơn 30,6 tỷ đồng.
 

 

Lãnh đạo Thành ủy Nha Trang trao giấy khen cho các tập thể.
Lãnh đạo Thành ủy Nha Trang trao giấy khen cho các tập thể.
 
Năm 2019, tỷ lệ gia đình văn hóa của thành phố đạt 95%, tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 97,7%. Thành phố phấn đấu đến năm 2025 có 85% hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, 70% thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hoá, 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 100% phường đạt chuẩn văn minh đô thị...
 

 

Lãnh đạo TP. Nha Trang trao giấy khen cho các tập thể.
Lãnh đạo UBND TP. Nha Trang trao giấy khen cho các tập thể.
 
Dịp này, UBND TP. Nha Trang tặng giấy khen cho 76 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.
 
K.D
.

các thông tin tiện ích