Ban Dân tộc HĐND tỉnh: Khảo sát tại Khánh Sơn

Thứ Năm, 01/10/2020, 22:49 [GMT+7]

Ban Dân tộc HĐND tỉnh: Khảo sát tại Khánh Sơn

Ngày 1-10, đoàn giám sát do bà Lê Thị Mai Liên - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn đã khảo sát kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Khánh Sơn. Đoàn đã tiến hành khảo sát một số mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất ở xã Sơn Hiệp như: chăn nuôi bò, trồng cây sầu riêng, khảo sát đường bê tông xi măng thôn Xà Bói…

 

Các thành viên trong đoàn trao đổi về các mô hình ở thôn Xà Bói.

Các thành viên trong đoàn trao đổi về các mô hình ở thôn Xà Bói.


Theo báo cáo, thời gian qua, huyện Khánh Sơn đã và đang triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS trên địa bàn huyện. Đối với chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, từ năm 2016 đến 2020, huyện đã hỗ trợ 2.338 hộ ĐBDTTS nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vay hơn 75 tỷ đồng; Chương trình kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi cấp hơn 22 tỷ đồng thực hiện 8 công trình; Chương trình 135 thực hiện 26 dự án với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng. Hàng năm, số hộ nghèo giảm 356 hộ, bình quân đạt 6,41%... Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách vẫn còn một số hạn chế như: thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chuyên môn; ý thức trả nợ của một số hộ vay còn hạn chế…


Qua giám sát, đoàn đề nghị huyện đánh giá lại hiệu quả của một số chương trình và có ý kiến đề xuất giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất phải gắn với đầu ra của sản phẩm; vận động ĐBDTTS giữ đất để làm tư liệu sản xuất; đôn đốc, tăng cường và phát huy vai trò kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng ĐBDTTS và hộ nghèo trên địa bàn huyện.


Mã Phương

 

.

các thông tin tiện ích