Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Thứ Năm, 01/10/2020, 08:09 [GMT+7]

Tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Ông Đặng Văn Pháo - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh: 
 
Tiếp tục lãnh đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, công tác tư pháp
 
 
 
 
Thời gian qua, công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính tư pháp đã được lãnh đạo tỉnh rất quan tâm. Ví dụ như, hàng tháng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đều nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân. Với sự tham mưu của nhiều cơ quan liên quan, trong đó, đại diện Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh cũng được mời tham gia. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải đáp cho công dân và giao việc cho các cơ quan chức năng giải quyết, giải tỏa vướng mắc, bức xúc trong nhân dân, thể hiện tính dân chủ trong giao tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với người dân. Tuy nhiên, từ công tác tiếp công dân cũng cho thấy, còn một số cấp ủy, tổ chức đảng ở địa phương triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp và công tác tư pháp chưa chặt chẽ. Việc bố trí cán bộ tham mưu ở một số nơi chưa phù hợp nên chất lượng tham mưu chưa cao. Một số cán bộ còn nể nang, không thực hiện đúng các quy định của Đảng, giải quyết công việc lúng túng, dẫn tới bức xúc, khiếu kiện.
 
 
Tôi mong mỏi Đại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ sáng suốt lựa chọn được những nhân tố ưu tú, những cá nhân có trình độ, bản lĩnh, liêm chính, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân vào Ban Chấp hành, để đồng sức đồng lòng vạch chiến lược phát triển Khánh Hòa 5 năm tới. Trong đó, sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp. Đồng thời, lãnh đạo phát huy vai trò của ngành Tư pháp trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp. Qua đó, tích cực cải cách tư pháp, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
 
 
N.V (Ghi)
 
 
 
   ________________________________________________
 
 
 
Thạc sĩ Hoàng Ngọc Đạo - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh:
 
Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, chú trọng công tác cán bộ
 
 
 
 
Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi tin tưởng và kỳ vọng đại hội sẽ lựa chọn được Ban Chấp hành là những người đủ đức, đủ tài, có bản lĩnh chính trị, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có những quyết sách đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả để đưa tỉnh ngày càng phát triển.
 
 
Nhiệm kỳ tới, tôi rất mong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, giữ gìn kỷ cương, nề nếp, uy tín của Đảng; xây dựng, củng cố niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó, tập trung vào các giải pháp như: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên như nghị quyết đã chỉ ra. Trong công tác cán bộ, cần tiếp tục công khai, minh bạch quy trình tuyển chọn cán bộ; tổ chức thi tuyển công chức bảo đảm khách quan, công bằng, đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ. Đối với thế hệ trẻ, tôi mong muốn Đảng bộ tỉnh tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng với đoàn viên, thanh niên và có những giải pháp thiết thực để tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ có cơ hội, môi trường khẳng định bản thân, được cống hiến và trưởng thành.
 
 
Giang Đình (Ghi)
 
.

các thông tin tiện ích