Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh: Bế mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Thứ Sáu, 02/10/2020, 18:42 [GMT+7]

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh: Bế mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Ngày 2-10, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.

 

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học viên
Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học viên.

 

Diễn ra từ ngày 28-9, 127 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được phổ biến các nội dung: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam... Kết thúc lớp bồi dưỡng, Ban tổ chức tổng kết và cấp giấy chứng nhận cho các học viên, trong đó, 54 người đạt xuất sắc, 59 người đạt loại giỏi và 14 người đạt loại khá.

V.THÀNH

.

các thông tin tiện ích