Sơ kết 6 tháng công tác cải cách tư pháp tỉnh

Thứ Tư, 08/07/2020, 12:29 [GMT+7]

Sơ kết 6 tháng công tác cải cách tư pháp tỉnh

Sáng 8-7, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh chủ trì cuộc họp với thành viên BCĐ để sơ kết công tác CCTP tỉnh 6 tháng đầu năm.


6 tháng vừa qua, các cơ quan tư pháp (CQTP) tỉnh đã phối hợp chặt chẽ hơn trong điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo các hoạt động này tuân thủ đúng pháp luật, chưa xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ án trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng giảm 0,8%; số án huỷ có trách nhiệm của viện kiểm sát được hạn chế. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp tiếp tục triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, phạm pháp hình sự vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ giải quyết tin báo, giải quyết án hình sự và xét xử các loại án còn hạn chế. Công tác giám định tư pháp một số vụ án còn chậm...

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn kết luận.
Ông Nguyễn Khắc Toàn kết luận. 

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn kết luận, thời gian tới, BCĐ cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác CCTP; thực hiện tốt chương trình trọng tâm công tác CCTP giai đoạn 2016-2021 của BCĐ CCTP Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội đối với hoạt động của các CQTP. Các CQTP cần phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

 

Đồng thời, khẩn trương triển khai Luật Hoà giải, đối thoại tại toà án gắn với thực hiện hiệu quả các chế định bổ trợ tư pháp; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành toà án trong giải quyết các tranh chấp dân sự mà đương sự chống đối, không hợp tác; chỉ đạo cơ quan chức năng sớm đầu tư phòng họp trực tuyến cho ngành kiểm sát. Ban Nội chính Tỉnh uỷ tham mưu văn bản gửi các cơ quan để chiêu sinh mở lớp trung cấp chính trị cho đối tượng cán bộ có chức danh tư pháp.


N.V

.

các thông tin tiện ích