Khối thi đua các cơ quan tổng hợp: Lấy ý kiến giao ước thi đua năm 2020

Thứ Tư, 18/03/2020, 12:38 [GMT+7]

Khối thi đua các cơ quan tổng hợp: Lấy ý kiến giao ước thi đua năm 2020

Nhằm phòng tránh dịch bệnh Covid-19, sáng 18-3, Khối thi đua các cơ quan tổng hợp quyết định không tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua; chuyển dự thảo Quy chế hoạt động và bản ký kết giao ước thi đua năm 2020 của khối tới các thành viên để cho ý kiến từng nội dung. Chậm nhất cuối tuần này, các thành viên sẽ gửi ý kiến về trưởng khối. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số, trưởng khối sẽ hoàn chỉnh các nội dung giao ước thi đua năm 2020 của khối.


Theo dự thảo, các thành viên khối giao ước thi đua, phấn đấu năm 2020 thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, kế hoạch, quy chế dân chủ; hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực quản lý; thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính. Khối phấn đấu tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do tỉnh và ngành phát động; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến...

 

Được biết, một số thành viên đã có ý kiến góp ý dự thảo quy chế liên quan đến một số tiêu chí trong nội dung chấm điểm thi đua của khối, như công tác khen thưởng, điểm thưởng, điểm chuẩn chỉ tiêu thi đua, chỉ tiêu xếp loại tổ chức công đoàn; cách chấm điểm thi đua...


Khối Thi đua các cơ quan tổng hợp gồm 7 cơ quan: Văn phòng HĐND tỉnh - trưởng khối; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Dân tộc và Cục Thống kê.


N.V
 

 

.

các thông tin tiện ích