Thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra về phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

Thứ Hai, 04/11/2019, 21:30 [GMT+7]

Thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra về phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

Chiều 4-11, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết số 08, 09 và 10, ngày 11-7-2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển Khu Kinh tế Vân Phong, khu vực vịnh Cam Ranh và TP. Nha Trang chủ trì họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.

 

Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.


Tại buổi họp, đoàn kiểm tra cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo. Theo đó, báo cáo đã đánh giá công tác tham mưu thể chế hóa các nghị quyết nêu trên của Tỉnh ủy và kết quả kiểm tra thực tế tại 12 đơn vị, địa phương gồm: các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh, Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, UBND TP. Nha Trang, UBND TP. Cam Ranh, UBND huyện Cam Lâm.


Đoàn kiểm tra đánh giá, về ưu điểm, đến nay, những mục tiêu theo các nghị quyết đề ra cơ bản đảm bảo tiến độ hoàn thành đến hết năm 2020; cơ cấu kinh tế các khu vực dịch chuyển đúng hướng (dịch vụ - du lịch, công nghiệp - xây dựng, nông - lâm - thủy sản); giữ vai trò quan trọng trong việc tạo động lực phát triển kinh tế của toàn tỉnh. Các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, giải quyết việc làm ngày một nâng cao về chất lượng phục vụ nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực; an ninh, quốc phòng được giữ vững. Việc huy động nguồn lực từ nhiều thành phần kinh tế khác nhau đã mang lại hiệu quả đáng kể trong việc đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, đồng bộ theo hướng hiện đại hóa và những dự án trọng điểm, có động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh. Công tác lập quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) tại các khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch chung được duyệt đã được quan tâm triển khai thực hiện, tạo cơ sở cho công tác quản lý quy hoạch và thu hút đầu tư phát triển đô thị.


Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại của từng đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiều nội dung.


N.D 

.

các thông tin tiện ích