Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh: Giám sát 7 công đoàn cơ sở

Chủ Nhật, 03/11/2019, 21:42 [GMT+7]

Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh: Giám sát 7 công đoàn cơ sở

Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa vừa thực hiện giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn (CĐ) Việt Nam và tài chính CĐ tại 7 CĐ cơ sở trực thuộc.


Qua giám sát cho thấy, ban chấp hành các CĐ cơ sở đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ CĐ Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của CĐ cấp trên. Các CĐ cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ; quan tâm chăm lo đời sống, chế độ phúc lợi cho đoàn viên và người lao động; quan tâm phát triển đoàn viên; công tác kiểm tra cùng cấp hàng năm từng bước đi vào nề nếp; việc thu, chi tài chính CĐ có quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định.


Bên cạnh đó, đoàn giám sát cũng đã chỉ ra một hạn chế mà ban chấp hành các CĐ cơ sở cần rút kinh nghiệm, khắc phục để hoạt động hiệu quả cao hơn.


V.Giang

.

các thông tin tiện ích