Tặng Huy hiệu Đảng cho 303 đảng viên

Thứ Sáu, 01/11/2019, 22:43 [GMT+7]

Tặng Huy hiệu Đảng cho 303 đảng viên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2019 cho 303 đảng viên Đảng bộ tỉnh.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên, 22 đảng viên 70 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 14 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 18 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 40 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 31 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 94 đảng viên 40 năm tuổi Đảng, 80 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.


N.D

.

các thông tin tiện ích