Thành ủy Nha Trang: Quán triệt các văn bản về đại hội Đảng bộ các cấp

Thứ Tư, 27/11/2019, 21:54 [GMT+7]

Thành ủy Nha Trang: Quán triệt các văn bản về đại hội Đảng bộ các cấp

Ngày 27-11, Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và một số văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho hơn 250 cán bộ chủ chốt của thành phố.


Tại hội nghị, Thành ủy đã triển khai các nội dung Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 205 ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Hướng dẫn số 26 ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 và Hướng dẫn số 09 ngày 20-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Theo Kế hoạch số 96 ngày 2-8-2019 của Thành ủy Nha Trang về tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố và đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày, đại hội chi bộ cơ sở không quá 1 ngày, bắt đầu từ tháng 4-2020, hoàn thành trước ngày 30-6-2020; Đại hội Đảng bộ thành phố không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31-8-2020. Đảng bộ phường Vĩnh Thọ được chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư tại đại hội, thời gian tổ chức đại hội vào đầu quý I/2020.


N.D

 

.

các thông tin tiện ích