Nha Trang: Tập trung giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn

Thứ Ba, 26/11/2019, 21:48 [GMT+7]

Nha Trang: Tập trung giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn

Chiều 26-11, chủ trì họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính TP. Nha Trang, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban thành phố từ nay đến cuối năm, tập trung giảm tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn, giải quyết tối đa lượng hồ sơ của năm 2019 để hạn chế tồn chuyển sang năm 2020; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi khách hàng khi giải quyết hồ sơ trễ hạn. Bên cạnh đó, giải quyết nhanh, kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; nỗ lực cải thiện chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức.


Theo báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND thành phố trên phần mềm một cửa điện tử kiến trúc mới, từ ngày 1-1 đến 31-10, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận 33.232 hồ sơ (trong đó có 5.139 hồ sơ kỳ trước chuyển sang); đã giải quyết 30.724 hồ sơ, trong đó, 22.917 hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn (tỷ lệ 74,59%), 7.807 hồ sơ giải quyết trễ hạn (tỷ lệ 25,41%); đang giải quyết 1.877 hồ sơ và hủy 526 hồ sơ. Số lượng hồ sơ trễ hạn tập trung vào các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, tôn giáo, hộ tịch, giao thông, môi trường.

N.D

.

các thông tin tiện ích