Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa:

Triển khai các văn bản về Đại hội Đảng các cấp

Thứ Ba, 26/11/2019, 21:08 [GMT+7]

Triển khai các văn bản về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 26-11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Chỉ thị số 35; Quy định số 205 ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kế hoạch số 143 ngày 10-7-2019 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 39 ngày 22-7-2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về triển khai đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; hướng dẫn công tác tư tưởng và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI...


K.N

.

các thông tin tiện ích