Giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tại một số đơn vị

Thứ Ba, 26/11/2019, 21:49 [GMT+7]

Giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tại một số đơn vị

. Ngày 26-11, ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn giám sát công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang.


Từ năm 2018 đến tháng 9-2019, xã Vĩnh Thạnh tiếp nhận 59 đơn thư; trong đó 30 đơn kiến nghị, 25 đơn tranh chấp đất, 4 đơn ngăn chặn việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau khi tiếp nhận đơn thư, UBND xã đã kịp thời tổ chức hòa giải đối với các trường hợp tranh chấp đất, có văn bản trả lời các bên liên quan, hiện không còn đơn thư tồn đọng… Tuy nhiên, công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư trên địa bàn xã vẫn còn một số khó khăn như: Cán bộ phụ trách công tác còn mới nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn; việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo chưa được thường xuyên nên một số người dân chưa nắm bắt…


Sau khi nghe ý kiến của các thành viên đoàn giám sát và các đại biểu tham dự; ông Trần Ngọc Thanh chỉ đạo, UBND xã tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm  của mình trong việc tiếp công dân, kịp thời giải quyết các vụ việc, không gây bức xúc trong dư luận. Ông ghi nhận các kiến nghị của địa phương để trình lên cấp có thẩm quyền giải quyết.


. Cùng ngày, Đoàn giám sát của UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm việc UBND xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang.


Theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Thái, từ năm 2018 đến tháng 9-2019, xã tiếp nhận 11 đơn thư; trong đó 7 đơn nhận trực tiếp, 4 đơn do thành phố chuyển về. Hiện các đơn đều được xã giải quyết kịp thời, không có đơn thư tồn đọng, kéo dài qua nhiều năm. UBMTTQ Việt Nam xã và các ban, ngành, đoàn thể luôn đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt sâu sát tình hình, kịp thời giải quyết ngay các vụ việc phát sinh trong nhân dân nên chưa phát sinh điểm nóng nào về khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện… UBND xã kiến nghị một số vấn đề như: Hướng dẫn thực hiện đối với chế độ bồi dưỡng cán bộ tiếp dân theo Nghị quyết 09-2017 của HĐND tỉnh, lâu nay hầu hết các địa phương chưa chi được khoản này; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại cho cán bộ làm công tác này.


K.H


 

.

các thông tin tiện ích