Hơn 40.500 lượt người đã kê khai tài sản

Chủ Nhật, 11/08/2019, 23:20 [GMT+7]

Hơn 40.500 lượt người đã kê khai tài sản

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33 ngày 3-1-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.


Theo báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng nói chung và công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản nói riêng, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Các cấp, ngành trong tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 33, Thông tri số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai Chỉ thị số 33 cũng như các quy định của pháp luật về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. 5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức 60 hội nghị phổ biến, quán triệt cho 6.687 người; có 461 lượt cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm kê khai (đạt 100%), có 40.506 lượt người đã kê khai (đạt 99,96%), có 3.167 lượt người kê khai thuộc diện cấp ủy quản lý; có 5 trường hợp kiểm tra, xác minh tài sản, trong đó có 4 trường hợp bị xử lý kỷ luật, 1 trường hợp không vi phạm quy định về kê khai tài sản. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát 30 lượt đảng viên, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc kê khai tài sản, thu nhập. Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy đã lãnh đạo giám sát 98 lượt đảng viên, cán bộ (49 cấp ủy viên, 49 cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý)…


N.D

.

các thông tin tiện ích