Chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Quan tâm sâu sắc đến lợi ích chính đáng của người dân

Thứ Hai, 22/07/2019, 22:41 [GMT+7]

Quan tâm sâu sắc đến lợi ích chính đáng của người dân

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên toàn tỉnh Khánh Hòa. Nhân sự kiện này, phóng viên Báo Khánh Hòa phỏng vấn ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về đánh giá của ông đối với hoạt động Mặt trận các cấp trong nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.


- Thưa ông, nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong các hoạt động. Ông đánh giá thế nào về những kết quả hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ qua cũng như vai trò của Mặt trận trong công tác giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền?

 


- Thời gian qua, mặc dù tỉnh đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại do thiên tai, bão lụt, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của nhân dân nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp, giúp đỡ tận tình của chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã đoàn kết, làm cầu nối tốt giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trong triển khai nhiều phong trào thi đua lao động, sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định cuộc sống của người dân, đóng góp thiết thực trong sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.


Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam đã chủ động, sáng tạo phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua với nhiều mô hình mới, cách làm hay, tham gia tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền các cấp; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh đến các kỳ họp của HĐND các cấp và cơ quan chức năng giải quyết.


Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một chức năng quan trọng của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị). Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Tỉnh ủy đã chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể hàng năm xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện, giao Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan trực tiếp tổng hợp các nội dung giám sát và phản biện. Thời gian qua, công tác giám sát và phản biện do UBMTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tập trung vào những bức xúc được dư luận quan tâm như: công tác tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công; việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh; giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; cải cách hành chính về thuế, hải quan trên địa bàn tỉnh, thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động; tình trạng ô nhiễm môi trường do các cơ sở sản xuất gây ra tại các khu dân cư; việc lấy ý kiến nhân dân trong triển khai thực hiện các dự án.


Qua giám sát và phản biện, MTTQ kiến nghị với Trung ương, các cơ quan chức năng ở tỉnh, địa phương những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến nghị điều chỉnh những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa phù hợp trong dự thảo văn bản; góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp thực tiễn đời sống xã hội, nâng cao hiệu quả hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.


Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong các lĩnh vực đời sống xã hội; MTTQ đã vận động các tầng lớp nhân dân hăng say lao động, sáng tạo để xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày một giàu đẹp, văn minh; góp phần giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Mặt trận xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, nơi gửi gắm nguyện vọng và thể hiện ý chí đại đoàn kết toàn dân.

 

Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Phạm Thị Dự, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa.
Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Phạm Thị Dự, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa.


- Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Mặt trận các cấp còn có những hạn chế gì, thưa ông?


- Tuy đã có nhiều cố gắng, nỗ lực nhưng hoạt động của Mặt trận các cấp vẫn còn một số hạn chế như: công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa phù hợp đến từng đối tượng và địa bàn; việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động đôi lúc chưa sáng tạo, đi vào chiều sâu và đồng đều ở các địa phương; công tác xây dựng, nhân rộng và tổng kết các mô hình, điển hình tiên tiến thiếu kịp thời. Trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nội dung, phương pháp giám sát, nhất là ở cơ sở còn lúng túng; vai trò tư vấn và phản biện xã hội của Mặt trận chưa thật sự rõ nét. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng có tiến bộ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; công tác đối ngoại nhân dân có mặt còn hạn chế.  


- Theo ông, để phát huy tối đa vai trò đại diện cho khối đại đoàn kết dân tộc, trong thời gian tới, Mặt trận các cấp cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm nào?


- Khánh Hòa là địa phương có nhiều cộng đồng dân tộc sinh sống; mỗi dân tộc đều có những nét đặc trưng riêng về ngôn ngữ, phong tục tập quán và văn hóa. Đồng thời, tỉnh cũng là trung tâm du lịch lớn của khu vực Nam Trung bộ và cả nước. Do đó, để phát huy tối đa vai trò đại diện cho khối đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy nội lực và tận dụng ngoại lực phục vụ tốt việc phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh, mặt trận các cấp cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao nhà đại đoàn kết cho một gia đình ở thị xã Ninh Hòa.

UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao nhà đại đoàn kết cho một gia đình ở thị xã Ninh Hòa.


Thứ nhất, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát thực tiễn, quan tâm sâu sắc đến lợi ích chính đáng của người dân, nhất là các trường hợp dễ bị tổn thương trong cuộc sống; chú trọng giám sát và phản biện xã hội để chỉ ra sai lầm, thiếu sót, các chủ trương chưa sát, chưa phù hợp thực tiễn. Bởi, giám sát, phản biện hiệu quả chính là phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó, làm mối liên hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp thêm gắn bó chặt chẽ.


Thứ hai, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội; nhanh nhạy, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm cho người dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, lợi dụng những khuyết điểm, hạn chế của ta hòng chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Thứ ba, tăng cường sự phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động; giúp nhau phát triển sản xuất, nâng cao đời sống... Đặc biệt, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo tốt công tác đối ngoại nhân dân, chú trọng đoàn kết kiều bào ta ở nước ngoài nhằm quy tụ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; mở rộng và tăng cường tình cảm hữu nghị giữa các dân tộc, tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ sự nghiệp đổi mới của chúng ta.


- Xin cảm ơn ông!


CẨM VÂN (Thực hiện)
 

.

các thông tin tiện ích