Kỷ niệm 25 năm thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (7-12-1993 - 7-12-2018)

Không ngừng củng cố, đổi mới tổ chức hoạt động

Thứ Sáu, 07/12/2018, 04:59 [GMT+7]

Không ngừng củng cố, đổi mới tổ chức hoạt động

Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa về quá trình hình thành và phát triển của Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam, ông Đinh Văn Dũng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết:

 

 

- Năm 1993, Hội đồng Liên minh các HTX Việt Nam được thành lập, có nhiệm vụ hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh khác phát triển.


Tại Khánh Hòa, sau quá trình vận động, năm 1993, Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh được thành lập. Đến nay, sau 25 năm hoạt động, qua 5 kỳ đại hội, số lượng thành viên tham gia Liên minh HTX tỉnh đã hơn 130 HTX, liên hiệp HTX và trên 600 tổ hợp tác, bao gồm nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như: công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, tín dụng nhân dân, vận tải... Nhiều mô hình kinh tế hợp tác đã nắm bắt sâu sát những tiến bộ của Luật HTX năm 2012, xóa bỏ tư tưởng bao cấp, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo tâm huyết, năng động, biết áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh… để phát triển, đi lên, mang lại thu nhập tốt cho thành viên của mình. Có thể kể đến như: Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Phương, TP. Nha Trang; mô hình liên kết sản xuất lúa giống của HTX Nông nghiệp Suối Hiệp 1, huyện Diên Khánh; mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của HTX Thủ công mỹ nghệ Vĩnh Phước, Ninh Hòa…

 

Thương hiệu gạo Ngọc Quang hứa hẹn sẽ là bước trở mình quan trọng giúp Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Ninh Quang phát triển.

Thương hiệu gạo Ngọc Quang hứa hẹn sẽ là bước trở mình quan trọng giúp Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Ninh Quang phát triển.

 

25 năm qua, Liên minh HTX tỉnh đã tham gia tích cực vào việc đề xuất các chủ trương, chính sách, cũng như tổ chức thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến kinh tế hợp tác; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các HTX trong tỉnh thực hiện chuyển đổi HTX theo Luật HTX mới. Bên cạnh đó, thường xuyên tập hợp nguyện vọng của các thành viên, kiến nghị, đối thoại với UBND tỉnh, các cấp, các ngành ở địa phương và Trung ương nhằm hoàn thiện những quy định về pháp luật, chính sách, xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi tạo điều kiện cho HTX phát triển.


- Bên cạnh kết quả đạt được, ông có thể cho biết mô hình kinh tế tập thể hiện nay có vấn đề gì cần quan tâm?


- Tuy đạt được những kết quả đáng mừng, nhưng hiện nay kinh tế tập thể vẫn chưa phát triển đúng với kỳ vọng. Hiện nay, bên cạnh những mô hình kinh tế tập thể kịp thời đổi mới tổ chức, hoạt động, đầu tư phát triển, mở rộng quy mô và địa bàn sản xuất kinh doanh, vẫn còn không ít HTX khó khăn, chỉ tồn tại trên danh nghĩa, hoặc yếu kém, hoạt động cầm chừng. Nhận thức về HTX kiểu mới của một bộ phận cán bộ, thành viên các HTX chưa đầy đủ; cán bộ quản lý HTX còn yếu chuyên môn, nghiệp vụ; quy mô HTX còn nhỏ lẻ, năng lực nội tại yếu, chưa xây dựng được chiến lược kinh doanh, chưa đầu tư tìm hiểu thị trường, quy luật cung cầu; tốc độ tăng trưởng chậm, lợi ích mang lại cho thành viên chưa nhiều. Mặt khác, Liên minh HTX tỉnh với nhiệm vụ dẫn dắt, hướng dẫn, hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển cũng chưa thực sự phát huy tối đa vai trò của mình; chưa thực sự sâu sát với đời sống, sản xuất của các thành viên. Việc xây dựng các mô hình mới, HTX điển hình tiên tiến để nhân rộng chưa thực sự mạnh. Chưa đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ về vốn, xúc tiến thương mại của các thành viên.


- Liên minh HTX tỉnh đã đặt ra những chương trình hành động nào để giải quyết các tồn tại vừa nêu, thưa ông?

 

Thông qua các phong trào thi đua, các thành viên của Liên minh HTX tỉnh đã được các cấp khen thưởng. Trong đó, có 2 tập thể Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 6 tập thể và 4 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 cờ thi đua, 10 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 cờ thi đua của Liên minh HTX Việt Nam; 1 cờ thi đua của UBND tỉnh và hàng trăm bằng khen của UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam…

- Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 xác định nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là phải sâu sát hơn nữa với các thành viên. Trong năm 2018, lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức nhiều chuyến tham quan, tìm hiểu tại các mô hình kinh tế hợp tác trên toàn tỉnh. Những chuyến đi này nhằm tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn, những điểm mạnh và hạn chế của các mô hình, từ đó đưa ra giải pháp nhằm phát huy hơn nữa mặt mạnh và khắc phục dần những tồn tại, hạn chế. Song song với nhiệm vụ giúp đỡ, hướng dẫn các HTX trong việc chuyển đổi, tổ chức lại HTX theo Luật HTX năm 2012; hỗ trợ các HTX thành lập mới trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; Liên mình HTX tỉnh cũng đang là cầu nối giữa các tổ chức kinh tế tập thể với các chính sách khuyến khích, hỗ trợ mà tỉnh, Trung ương đang triển khai.


Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh cũng đang được định hướng là một tổ chức hành động, bởi chỉ có hành động sâu sát mới kịp thời hỗ trợ cho các thành viên trước những khó khăn, tồn tại đang gặp phải. Một việc làm cũng rất quan trọng đó là việc thúc đẩy quá trình xây dựng đề án Quỹ hỗ trợ HTX nhằm nâng tầm những hỗ trợ của tổ chức đại diện kinh tế tập thể lên một tầm cao mới.


Để thực hiện tốt những công việc này, Liên minh HTX tỉnh đang không ngừng củng cố, đổi mới tổ chức hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt chức năng là tổ chức đại diện của HTX và các nhiệm vụ được quy định tại Luật HTX. Ngoài ra, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan trong việc phát triển HTX gắn với sản phẩm đặc trưng làng, xã theo lợi thế các nhóm ngành hàng của Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp đã ký kết, nhằm nâng cao năng lực hoạt động, xây dựng các mô hình, cung ứng các dịch vụ về công nghệ, quản trị và xúc tiến thương mại cho các HTX và các đơn vị thành viên…


- Xin cảm ơn ông!


H.Đ (Thực hiện)

 

.

các thông tin tiện ích