Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc

Thứ Sáu, 14/09/2018, 23:15 [GMT+7]

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc

Sáng 14-9, ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương tháng 9. Tại đầu cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Quốc Ninh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.
 
Tại hội nghị, các báo cáo viên đã nghe lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin về chuyên đề “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023”; lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về “Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; những vấn đề đặt ra và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới”. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.
 
H.DUNG
.

các thông tin tiện ích