Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Sở Văn hóa và Thể thao

Thứ Sáu, 14/09/2018, 22:56 [GMT+7]

Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Sở Văn hóa và Thể thao

Ngày 14-9, đoàn giám sát Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tỉnh làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao về tình hình thực hiện QCDC cơ sở năm 2018.

 

Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa của Sở Văn hóa và Thể thao (Ảnh minh họa).
Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa của Sở Văn hóa và Thể thao (Ảnh minh họa).
 
 
Thời gian qua, Sở Văn hóa và Thể thao đã triển khai toàn diện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và luân chuyển, phối hợp xử lý dưới dạng thông tin điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh. Nhờ vậy, việc giải quyết thủ tục hành chính được nhanh chóng, hiệu quả, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Sở đã tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp; công khai nội quy tiếp công dân; các hoạt động của cơ quan, đơn vị được công khai, minh bạch. Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức theo đúng quy định. Ban thanh tra nhân dân giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách pháp luật, nội quy, quy chế, quy tắc ứng xử… Tuy nhiên, việc thực hiện QCDC cơ sở ở một số đơn vị trực thuộc sở chưa đạt kết quả như mong đợi. Thời gian tới, sở tiếp tục chỉ đạo, phân công trách nhiệm, xây dựng phương hướng và nhiệm vụ cụ thể sát với tình hình thực tiễn; nâng cao hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong việc thực hiện QCDC cơ sở…
 
 
Đoàn giám sát đề nghị sở tập trung củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở và hướng dẫn các cấp ủy triển khai thành lập Ban chỉ đạo ở đơn vị mình; quan tâm, nâng cao chất lượng thực hiện QCDC cơ sở ở các đơn vị trực thuộc; phát huy vai trò tổ chức công đoàn, ban thanh tra nhân dân. 
 
 
N.T   
.

các thông tin tiện ích