Tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ

Thứ Tư, 29/11/2017, 18:50 [GMT+7]

Tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ

Ngày 28-11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 12 và mưa lũ tại khu vực Trung bộ và Tây Nguyên.
 
Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống khẩn trương hoàn tất công tác rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn và áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chủ động xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới; đơn giản hóa các thủ tục vay vốn để tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn vay mới khôi phục sản xuất sau bão lũ. Đồng thời, phối hợp hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ đề nghị khoanh nợ theo quy định. Trường hợp khó khăn về nguồn vốn khi thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại, các tổ chức tín dụng báo cáo NHNN Việt Nam để được xem xét tái cấp vốn theo quy định. 
 
NHNN cũng yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch khẩn trương phối hợp với đơn vị có liên quan rà soát, xác định khách hàng có dư nợ vay bị thiệt hại để hoàn thiện các thủ tục gia hạn, khoanh nợ, xóa nợ cho khách hàng theo quy định. Đồng thời, cân đối nguồn vốn để ưu tiên tập trung cho vay theo các chương trình tín dụng chính sách, bao gồm cả các đối tượng có nợ bị thiệt hại do bão và mưa lũ chưa trả được nợ đang được xem xét xử lý nợ theo quy định để giúp người dân sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. 
 
NHNN Việt Nam giao NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tổng hợp số liệu khoanh nợ, phối hợp hoàn thiện hồ sơ khoanh nợ, báo cáo UBND cấp tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. 
 
N.D
 
.

các thông tin tiện ích