Công đoàn Khối các cơ quan Tổng hợp:

Dành hơn 207 triệu đồng cho hoạt động xã hội

Thứ Tư, 29/11/2017, 00:28 [GMT+7]

Dành hơn 207 triệu đồng cho hoạt động xã hội

Chiều 28-11, Công đoàn Khối các cơ quan Tổng hợp gồm: Cục Thống kê tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức tổng kết công tác Công đoàn năm 2017.


Năm 2017, các công đoàn cơ sở trong khối đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022; phối hợp với chính quyền tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động; 100% đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở trong khối triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, qua đó đã tiếp nhận 45 sáng kiến; tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp các loại quỹ hơn 207 triệu đồng; giới thiệu 21 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và đã kết nạp đảng cho 12 người; 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức đạt 2 giỏi…


Năm 2018, Công đoàn Khối các cơ quan Tổng hợp sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên; triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua; tăng cường hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động…


V.G  
 

.

các thông tin tiện ích